ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
ذباحه (حلال کردن حیوانات)
گوسفندی که توسط کافر پوست شده است. [ذباحه (حلال کردن حیوانات)]
با سلام، اگر گوسفندی توسط مسلمان ذبح شود و سپس توسط غیر مسلمان پوست شود، نجس یا حرام می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
در فرض سوال ظاهر گوسفند که با دست کفار آلوده می شود نجس است و با تطهیر کردن با آب پاک می شود.
ناصبی کیست و ذبیحه آنان چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
ناصبی کسی است که به حضرت علی(ع) و سایر ائمه(ع) دشمنی و کینه داشته باشد و ذبیحه آنان حرام است.
حکم گشتارگاه که فقط هنگام روشن کردن دستگاه نام خدا برده می شود [ذباحه (حلال کردن حیوانات)]
کارگرانی در کشور استرالیا در کشتارگاه مرغداری مشغول کارند. مرغها در این کشتارگاه توسط دستگاه ذبح می‌شوند. ولی برای اجرای ذبح شرعی صبح که دستگاه روشن می‌شود یک نفر نام خدا را به زبان می‌آورد و تاظهر دستگاه به همان ذکر کار می‌کند. بعد از ظهر دو باره کار به همین منوال تکرار می‌شود. علماء اهل سنت خوردن این گوشت‌ها را جایز دانسته اند. تکلیف ما در این قضیه چیست؟ با توجه به اینکه امکان ذبح بادست هم برای کارگران آن کشتارگاه امکان دارد آیا خوردن این گوشت‌ها برای آنان جایز است؟ آیا کاردر این کشتار گاه اشکال دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
خوردن آن گوشتها حرام و اکل میته می‌باشد، کار کردن در آنجا چون موجب نجاست بدن و لباس می‌شود اگر در وقت نماز تطهیر بتواند اشکال ندارد.
حکم جنین که در شکم ذبیحه است [ذباحه (حلال کردن حیوانات)]
بعد از سر بریدن گوسفند گاهی در شکم او جنینی دیده می‌شود، آیا خوردن آن جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر با ذبح گوسفند، بره او مرده باشد آن بره بالتبع گوسفند حلال است و اگر زنده باشد، با ذبح حلال می شود.
طهارت گوشت های وارداتی [ذباحه (حلال کردن حیوانات)]
آیا گوشت های یخ زده ای که در افغانستان و در بین مردم بعضاً استفاده میشوند اعم از گوشت مرغ ،گوسفند و ... از نظر شرعی قابل خوردن هستند یا نه؟ قابل تذکر است که یک تعداد از این گوشت ها از هرات به دیگر ولایت ها فرستاده میشوند و یک تعدادشان مشخص نیست که از کجا وارد میشوند.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در داخل افغانستان آن حیوانات ذبح شود و یا ازکشورهای اسلامی واردشود محکوم به حلیت و طهارت است واگر از کشورهای غیر اسلامی وارد شود و ذبح شرعی احراز نشودمحکوم به حرمت ونجاست است. مگر اینکه احراز شود ذبح شرعی شده.