ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
احکام گله و جهیزیه
برداشتن پول گله از مال پدر دختر [احکام گله و جهیزیه]
اگر پدر دختر پولی را از داماد به عنوان گَلَه گرفته باشد بعد داماد حق تقاص دارد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر داماد آن مال را مهر دختر قرار نداده باشد یا نبخشیده باشد به اکراه و اجبار از داماد گرفته باشد داماد میتواند تقاص کند.
حکم گرفتن گَلَه [احکام گله و جهیزیه]
آیا گرفتن وجه به عنوان گله جایز است یا خیر چه حکمی دارد؟ در صورت حرمت آیا گیرنده آن مالک می شود یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر به عنوان بخشش بدهد هم دادنش جایز است و هم گیرنده مالک می شود و اگر بدون رضایت داماد پول بگیرد گرفتن آن جواز ندارد و پدر دختر هم مالک نمی شود.
جهیزیه زوجه فوت شده [احکام گله و جهیزیه]
آیا به طور کلی ودرهر صورت پس از فوت زوجه،جهیزیه او جزء ما ترک حساب میشود؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال اگر جهیزیه از مال شوهر مانند گله مثلا تهیه کند مال شوهر است و اگر از مال پدر عروس باشد جز ماترک عروس است.