ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
کفاره جمع
اگر بعضی موارد کفاره ممکن نباشد [کفاره جمع]
در کفاره جمع اگر قادر به اداء بعضی از موارد نباشد مانند عتق رقبة وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اطعام مساکین وگرفتن دو ماه روزه کافی است.
کفاره قتل عمدی مخالف [کفاره جمع]
آیا در قتل عمدی سنّی(عامّه) کفّاره جمع واجب می‌باشد یا یک کفّارة؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنا بر احتیاط کفّاره جمع واجب است.
اگرانجام کفاره جمع ممکن نباشد [کفاره جمع]
در کفاره جمع اگر قادر به اداء بعضی از موارد نباشد مانند عتق رقبة وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اطعام مساکین وگرفتن دو ماه روزه کافی است.