ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه کفاره
گیرندگان کفاره [5 و 0 زیر گروه]
زمان پرداخت کفاره رمضان [متفرقه کفاره]
کسی که در اثربیماری یا عذر دیگر روزه ماه رمضان را افطار کرده و تا رمضان آینده قدرت روزه گرفتن را ندارد یا دارند ولی مسامحه می‌کند و باید کفاره بدهد آیا می‌تواند بعد از ماه رمضان کفاره بدهد یا باید صبر کند تا رمضان آینده؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید صبر کند اگر قدرت بر گرفتن روزه پیدا کرد باید روزه بگیرد و اگر نتوانست روزه بگیرد و روزه سال بعد آمد آن وقت کفاره جهت ترک و تأخیر واجب است یعنی اگر روزه امسال را گرفته نتوانست و به سال بعد متصل شد باید کفاره تاخیر یکسال را بدهد.
کسی که کفاره اش را جهلا نقدی داده [متفرقه کفاره]
کسیکه در اثر جهل کفاره روزه خود را بجای طعام پول نقد به فقیر داده است آیا کفایت کرده یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر طرف را وکیل کرده که با آن پول از طرف این شخص طعام بخرد و خودش قبض کند کافی است و اگر وکیل نکرده باید دوباره طعام بپردازد.
تکرار کفاره به تکرار مفطر [متفرقه کفاره]
اگر در یک روز چند مرتبه افطار کرده یک کفاره کافی است یا کفاره به عدد افطار تکرار شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر افطار به خوردن و آشامیدن باشد وافطار به آب و غذاهای حرام نباشد یک کفّاره کافی است. امّا اگر به جماع باشد باید به عدد جماع کفاره تکرار شود. هم چنین اگر افطار به استمناء باشد نیز حکم جماع را دارد.
دادن کفاره روزه میت به اولادش [متفرقه کفاره]
آیا می شود کفاره روزه میت را به اولاد فقیر میت بدهند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اولاد میت فقیر باشند دادن کفارة میت براى آنها اشکال ندارد.
کفاره خوردن تربت در روزه [متفرقه کفاره]
اینجانب در روزماه رمضان مقدارى از تربت مقدس کربلا خوردم آیا افطار به حرام کرده ام تاکفاره جمع بر من واجب باشد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر براى استشفاء بوده افطاربه حرام نیست فقط یک کفاره و قضاه بر تو واجب است نه کفاره جمع.
کفاره افطار به دستور فرمانده [متفرقه کفاره]
کسى که براى جنگیدن در جنگ هاى داخلى افغانستان چهار فرسخ از محل زندگى اش دور نشده است به دستور فرمانده افطارکرده است آیا کفاره دارد و اگرکفاره دارد به گردن فرمانده است یا خود افطارکننده؟
پاسخ دهنده: معظم له
امتثال امر فرمانده واجب نبوده است باید کفاره روزه اش را خودش بدهد.
کفاره قتل مهدور الدّم [متفرقه کفاره]
هرگاه شخصی مهدورالدمی را مثل زانی محصن، سابّ النّبیٶ و محارب را بکشد، آیا بر کشنده کفّاره قتل واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفّاره واجب نیست مگردر صورت اول که بدون اذن امام کشته باشدو اگر با اذن حاکم شرع جامع الشرایط کشته باشد کفّاره ندارد.
قاتلی که به خصال کفاره عمل نکند [متفرقه کفاره]
هرگاه قاتل از عمل به خصال کفارات، امتناع ورزد ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا حاکم می‌تواند وی را حبس یا تعزیر نماید؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تعزیر موجب اصلاح و تأدیب قاتل شود حاکم شرع می‌تواند او را تعزیر کند و الاّ تعزیر او جواز ندارد.
دادن کفاره نقدی بخاطر جهل به حکم [متفرقه کفاره]
کسیکه در اثر جهل کفاره روزه خود را بجای طعام پول نقد به فقیر داده است آیا کفایت کرده یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر طرف را وکیل کرده که با آن پول از طرف این شخص طعام بخرد و خودش قبض کند کافی است و اگر وکیل نکرده باید دوباره طعام بپردازد.
کفار ارتکاب مکرر مبطلات [متفرقه کفاره]
اگر در یک روز چند مرتبه افطار کرده یک کفاره کافی است یا کفاره به عدد افطار تکرار شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر افطار به خوردن و آشامیدن باشد وافطار به آب و غذاهای حرام نباشد یک کفّاره کافی است. امّا اگر به جماع باشد باید به عدد جماع کفاره تکرار شود. هم چنین اگر افطار به استمناء باشد نیز حکم جماع را دارد.
خوراکی بودن کفاره [متفرقه کفاره]
اطعام مساکین چه گونه است حتماً باید به مسکین طعام داد یا ممکن است گندم یا وجه آن را پرداخت؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید به آنها طعام بخوراند یا گندم و مانند آن را به آنها بدهد.
تعداد کفاره ی که می شود به یک فقیر داد [متفرقه کفاره]
اگر فقیر افراد تحت تکفّل داشته باشد آیا می‌شود به تعداد این افراد کفاره یک یا چند روز را بفقیر پرداخت نمود یا فقط کفاره یک روز را میشود به فقیر داد؟
پاسخ دهنده: معظم له
می‌شود به عدد افرادیکه نان خور و واجب النفقه او هستند به هریک هفتصد و پنجاه گرم گندم یا آرد بدهد.
دادن قیمت کفاره بجای کفاره [متفرقه کفاره]
کسی که در روزه ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعی افطار کرده اگر بخواهد کفاره بدهد آیا می‌تواند قیمت آنرا به فقیر بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال،‌کفّاره اطعام شصت مسکین یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین است ودادن پول کفایت نمی‌کند.