ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
محارم
عقد اخوت (برادر دینی) [1 و 0 زیر گروه]
پسر عمه و خاله محرمند؟ [محارم]
آیا برای یک مرد و یا یک زن پسر عمه و خاله اش از جمله ارحام محسوب می گردند؟ یا خیر.
پاسخ دهنده: معظم له
بلی پسر و دختر عمه و خاله از ارحام هستند، هرچند از محارم نیستند؛ ولی دستورات صله رحم شامل آنها نیز می شود.
تلقیح و حکم فرزند متولد از آن [محارم]
1. حکم تلقیح نطفه بیگانه چیست و فرزند حاصل از این عمل چه حکمی دارد؟
2. اگر نطفه زن و شوهری گرفته، و در خارج رحم ترکیب، سپس به رحم زنی دیگر (جانشین مادر) تلقیح گردد و طفل متولد شود فرزند متعلق به کیست (صاحبان نطفه یا مادر جانشین) و با مادر جانشین و شوهر و محارم او محرم می شود یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج1. جواز ندارد و بچه هم مال صاحب نطفه است.
ج2. این عمل شرعا جواز ندارد؛ اگر این کار را کرد بچه مال صاحبان نطفه هست و راجع به مادر جانشین هم احتیاط شود.
محرمیت خواهر زاده [محارم]
آیا کسى می تواند خواهرزادگان شوهر دار یا بى شوهر خود را ببوسد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بوسیدن خواهر زادگان شوهر دار و بى شوهر اشکالى ندارد در صورت که مهیج شهوت نباشد.
محرمیت عروس با پدر شوهر (خُسور) [محارم]
آیا پدر شوهر می تواند صورت عروس خود را ببوسد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بوسیدن دست پدر شوهر از سوى عروس و بوسیدن صورت عروس از سوى پدر شوهر بدون قصد التذاذ اشکال ندارد. اگر پدر شوهر، جوان و بوسیدن صورت عروس در معرض تهییج شهوت باشد احتیاطاً از آن اجتناب شود.