ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نگاه کردن
حجاب [12 و 0 زیر گروه]
اگر نهی از منکر سبب نگاه به نامحرم باشد [نگاه کردن]
1. وظیفه مردم در قبال بد حجابی و مفاسد موجود در جامعه چیست؟
2. اگر نهی از منکر باعث نگاه به زنان کم توجه و آرایش کرده شود، آیا باز هم واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج1: وظیفه مردم امر به معروف و نهی از منکر کردن است.
ج2: اگر عمداً و از روی شهوت نگاه نکند اشکال ندارد؛ ولی نگاه عمدی بخاطر نهی از منکر و غیر آن جواز ندارد.
نگاه به زنان نامحرم در تلویزیون و مانند آن [نگاه کردن]
نگاه به زنان نامحرم در تلویزیون چنانچه موجب فساد و انحراف نشود و نیز نگاه کردن به عکس ها برهنه یا نیمه عریان ، چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر از روی التذاذ نباشد وموجب فساد نگردد، اشکال ندارد؛ ولی مقتضای احتیاط اجتناب از نگاه کردن در فقره دوم سؤال است.
نگاه کردن به صحنه های ورزشی [نگاه کردن]
نگاه کردن زنان به صحنه هاى ورزشى، مثل شنا وکشتى که مردها نیمه عریان می باشد چه صورت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
نگاه کردن زنان به چنین صحنه هایی جایز نیست و نگاه کردن به فیلم آنها در صورتى که مهیج باشد حرام است .
نگاه نا محرم به عکس ورزشکاران [نگاه کردن]
تبلیغات بیش از حد ورزش ، بسیارى از مردم از جمله دختران را به سوى فوتبال و جمع آورى عکس هاى فوتبالیستها و نصب آنها در منازل کشانده و اثرات نامطلوبى از نظر تحصیلى و الگویى داشته است و در برخی موارد موجب بروز منکراتى شده است ، ارشاد حضرت عالى در این زمینه چیست ؟
پاسخ دهنده: معظم له
این امور چون خالى ازتهییج وتحریک و مفسده نیست باید جدا ازآنها پرهیز شود.
حدود حجاب در بین محارم [نگاه کردن]
در میان کسانى که دایى (ماما) عمو، عموى مادرى، عموى پدرى، خاله پدرى و مادرى و عمه پدرى و مادرى است . حدود حجاب اسلامی چه اندازه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
افراد یاد شده از محارم اند و حدود حجاب در میان محارم تنها پوشاندن عورت است و بنابراحتیاط از زانو تا ناف باید پوشانده شود.