ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه رقص و موسیقی
حکم گوش دادن به آهنگ ها [متفرقه رقص و موسیقی]
از نظر شما حکم گوش دادن به آهنگ چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
گوش دادن به آهنگ مطرب که متناسب به مجالس لهو ولعب است جواز ندارد.
حضور عاقد در عروسی که همراه با حرام است [متفرقه رقص و موسیقی]
در مراسم عروسی که رقص و موسیقی اجرا می‌شود از روحانی برای خواندن عقد و دعا دعوت می‌کنند، اگر روحانی نرود، عقد خوانده نمی‌شود و متولیان مراسم عروسی از او ناراحت می‌شود و اگر برود مجلس، مجلس رقص و موسیقی و ساز است وظیفه روحانی چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
شرکت خود را مشروط به حفظ شؤون و شعایر اسلامی بکند، اگر پذیرفتند برود و اگر نپذیرفت نرود. رضای خالق را بر خشم مخلوق ترجیح بدهند.
خرید و پخش نوار و عکس ها مبتذل [متفرقه رقص و موسیقی]
خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوارهای ترانه از خوانندگانی طاغوتی و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آیا پولی که از این راه بدست می آورند و همچنین کسب درآمد از راه خرید و فروش مواد مخدر چه صورت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
همه حرام است و موجب فساد در جامعه می باشد.
جشن تکلیف با رقص و کف زدن [متفرقه رقص و موسیقی]
برپا نمودن جشن تکلیف با رقصیدن وکف زدن چه صورت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
رقصیدن بنا بر احتیاط واجب مطلقا حرام است . باید جشن تکلیف مشتمل بر تعلیم نونهالان به اصول دین و فروع وتعلیم مسائل طهارت و نجاست و وضو وغسل وتیمم باشد.
گوش دادن به موسیقی [متفرقه رقص و موسیقی]
یا شرکت در مجالس جشن و عروسى که موسیقی و ترانه در آن نواخته می شود جایز است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
استماع آن مثل نواختن حرام است .
فرق غنا و موسیقی [متفرقه رقص و موسیقی]
غنا وموسیقى با هم فرق دارد یا نه ؟ آیا بعضى اقسام آن حلال می باشد؟
پاسخ دهنده: معظم له
غنا و موسیقى که با ترجیع صدا و مطرب باشد که غالبا در مجالس عیش و نوش نواخته می شود حرام است . نامگذارى آن به موسیقى موجب حلیت نیست.
رقص زن برای شوهر [متفرقه رقص و موسیقی]
آیا رقص و آواز خواندن زن براى شوهرش در صورتى که نامحرم نبیند و نشنود جایز است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله ، مانعى ندارد.