ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
سحر و جادو
حکم احضار ارواح و ارتباط با آنها [سحر و جادو]
آیا احضار روح و ارتباط با ارواح عقلا ممکن هست یا خیر؟ اگر ممکن است آیا این کار با توجه به مفاسد که ممکن است به بار بیاورد از نظر شرع جایز است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
امکان دارد، ولی در صورت امکان مفسده از این کار خودداری شود.
سحر و یاد گیری آن [سحر و جادو]
آیا سحر و جاود حقیقت دارد؟ آیا همه آنچه از اوهام وخیالات را که مردم سحر وجاود می نامید درست؟
پاسخ دهنده: معظم له
سحر و جاود حقیقت دارد ومؤثر است و شرعا آموختن و به کار بردن آن حرام است؛ مگر اینکه برای ابطال سحر از خود و دیگران باشد که در در این صورت یاد گرفتن آن به قدر ضرورت اشکال ندارد.