ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تراش (کَل) کردن ریش
حکم ریش تراشی [تراش (کَل) کردن ریش]
1ـ تراشیدن ریش تا حدی که فقط قسمت چانه باقی بماند، که گاه به آن ریش پروفسوری گفته می شود، از نظر شرع چه حکمی دارد؟
2ـ آیا نوجوانان که محاسن آنها به صورت نامنظّم روئیده می توانند ریشش را بتراشند تا به صورت کامل درآید؟
پاسخ دهنده: معظم له
جواب1: همان اندازه که صدق ریش گذاشتن کند کافی است.
جواب2: تراشیدن ریش حرام است ولو ابتدایی باشد.
آرایش برای مردان [تراش (کَل) کردن ریش]
آرایش برای مردان جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
مطلق آرایش اگر ریش خود را نتراشد اشکال ندارد.
اجرت گرفتن برای تراش ریش [تراش (کَل) کردن ریش]
اجرت گرفتن بر تراشیدن ریش حرام است یا نه ؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنابر احتیاط واجب حرام است . بناء شخص تراش کننده مرتکب دو خلاف شده است : 1 - نفس تراشیدن 2 - گرفتن اجرت بر آن .
تراشیدن ریش [تراش (کَل) کردن ریش]
آیا تراشیدن ریش جایز است یا حرام ؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاط واجب درترک تراشیدن ریش است .