ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
رشوه
صورت مجاز پول دادن به مأمورین [رشوه]
رشوه دادن وگرفتن مطلقاً حرام است . یا در بعضى موارد جایز است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
رشوه دادن و گرفتن در مورد قضا مطلقا ًحرام است و برای غیر قاضى مثل مأمورین حکومتی نیز در هنگام انجام وظیفه جایز نیست پول ازکسى بگیرد ولی در خارج از وقت ادارى اگر براى انجام کار مباح پول بگیرد رشوه محسوب نمی شود و جایز است . به عنوان حق الزحمه محسوب می گردد.
پول دادن جهت زودتر انجام شدن امور [رشوه]
پول دادن از سوی مراجعه کننده به کارمندان با تجربه و کاردان شرکت و یا سازمانی برای پیگیری و زودتر انجام دادن کارها در مجاری قانونی چه حکمی دارد ؟ آیا رشوه دادن محسوب می گردد ؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در مجاری قانونی باشد اشکال ندارد و رشوه حساب نمی شود