ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
ازدواج با فرقه های دیگر
ازدواج با فردی از فرقه «اهل حق» [ازدواج با فرقه های دیگر]
آقایی به خواستگاری من آمده است که باتوجه شناخت چندین ساله از نظر اخلاقیات عالی می باشد اما او بگفته خودش او اهل حق بوده به خدا و ائمه و پیامبر و قران اعتقاد دارد و بگفته خود در زمان جنگ تحمیلی خیلی از قبیله آنها بدستور امام بجنگ رفتند و در مقابل تجاوزات جنگیدند خلاصه اینکه فقط نماز نمی خواند و بجای آن نذری دارند ولی تمامی اصول اخلاقی ایشان مطابق با موازین قرانی است آیا ازدواج با ایشان درست است؟اگر حتما قصد ازدواج با ایشان داشته باشم آیا راهکاری وجود دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
ازدواج با آنها مخصوصاً در صورتیکه تارک نماز هم باشد اشکال دارد.
با شخصی ازدواج کنید که شیعه دوازده امامی و مؤمن و متدین باشد.
ازدواج با پیروان فرقه اسماعیلیه [ازدواج با فرقه های دیگر]
برخی از اسماعیلیه های که پیرو پسر بزرگتر امام جعفر صادق(ع) یعنی اسماعیل هستند و تا 49 نسل از فرزندان آنان را دنبال کرده و اکنون "کریم آقا خان" را به عنوان امام خویش می دانند؛ شیعیان از ازدواج با پیروان این فرقه تنفر دارند حتی حاضرند با سنی ها ازدواج کنند ولی با اینها حاضر به ازدواج نیست لطفا بیان کنید حکم ازدواج با اینها چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اسماعیلیه برخی شان در حق حضرت علی(ع) غلو می کنند و آن حضرت را در مقام الوهیت می دانند، که اینها در حکم کافرند و نجس می باشند؛ و برخی دیگر که تا امام ششم را قبول دارند و معتقد به اصول دین هستند اینها در حکم مسلمانند و ازدواج با آنها جایز است؛ مگر اینکه بر اثر ازدواج با آنها احتمال انحراف عقیده برای خود یا فرزندان فرد شیعه وجود داشته باشد، که در این صورت شرعا ازدواج با آنها جواز ندارد.
ازدواج مرد شیعه با دختر از اهل سنت [ازدواج با فرقه های دیگر]
ازدواج مردان شیعه با دختران و زنان اهل سنت و بر عکس آن چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر خوف بر مذهب و عقیده انسان نباشد اشکال ندارد.
ازدواج سادات با غیر سادات [ازدواج با فرقه های دیگر]
1ـ ازدواج سادات با غیر سادات از نظر شرعی چگونه است؟ آیا در زمان حضرات معصومین(علیهم السلام) و در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده است؟
2ـ ازدواج سادات با غیر سادات اگر در منطقه ای بر اثر عدم آگاهی مردم از حکم شرعی آن باعث خطر درگیری شود آیا باز هم جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
1ـ ازدواج سادات با غیر سادات از نظر کتاب، سنت، اجماع و نیز سیره هیچ اشکالی ندارد؛ باید این خرافات خلاف شرع که می گویند جائز نیست، از بین برود.
2ـ اگرخطر درگیری باشد نباید این چنین ازدواجی صورت بگیرد؛ ولی مروّجین اینگونه خرافات در زمره بدعت گذاران در دین محسوب می شوند.
ازدواج زن شیعه با مرد سنی [ازدواج با فرقه های دیگر]
شما گفتید که مرد سنی با زن شیعه می تواند ازدواج کند، حالا فردا اولاد این ها باید کدام مذهب را انتخاب کند؟ اگر احتمال سنی شدن خود یا فرزندان زن وجود داشته باشد چه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر زن خوف اینکه خودش و یا فرزندانش از مذهبش منحرف می شود در این صورت ازدواج زن شیعه با مرد سنی جواز ندارد.
ازدواج فرد شیعه با سنی [ازدواج با فرقه های دیگر]
آیا مرد شیعه می تواند با زن سنی ازدواج کند؟ و بر عکس آن؟ فرق نکاح اهل سنت با اهل تشیع در چیست؟ یعنی آیا فرقی هم دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
1ـ مرد شیعه می تواند زن سنی بگیرد؛ اما بر عکس آن، اگر خطر انحراف در اولادهایش نباشد جائز است هرچند مکروه می باشد.
2ـ نکاح آن ها با شیعه فرق دارد، ولی نکاح شان برای خودشان مانند نکاح شیعه برای خود شیعه صحیح است و در صحت هیچ فرقی ندارد.
ازدواج دختر و پسر شیعه با سنی [ازدواج با فرقه های دیگر]
آیا دختر شیعه دوازده امام را می توان به عقد مرد حنفی در آورد و بر عکس ازدواج مرد شیعه جعفری و دوازده امام با دختر که پیرو فقه حنفی یا مالکی و دیگر فرق مذهبی هست چطور؟ لطف نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال دادن دختر به غیر امامی جائز است،امّا به شرطی که احتمال انحراف نسبت به اولادشان نباشد. پس نفس ازدواج حرمت ندارد، امّا کراهت دارد ولی گرفتن دختر از آنها اشکالی ندارد.