ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وقف
وقف کردن پول [وقف]
به نظر حضرتعالی وقف پول با توجه به ماهیت اعتباری، و گستردگی دایره روایات وقف چیست؟ و دلیل تان چه می باشد؟
پاسخ دهنده: معظم له
پول قابل وقف نمی باشد؛ چون وقف آن است که خود عین باقی بماند و منفعت آن مصرف مورد وقف شود.
تغییر کاربرد موقوفه [وقف]
اگر موقوفه ای در حال و آینده نیازی به استفاده از آن مکان مطابق نیّت واقف نباشد آیا می توان آن را جهت سایر کارهای عام المنفعه، تغییر کاربری داد؟ اگر قابل استفاده برای کار عام المنفعة دیگر نباشد آیا می شود آن را فروخته و مکان دیگری خریده و از آن در جهت کارهای عام المنفعه استفاده کرد یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در مورد وقف قابل استفاده نباشد با اجازهواقف ویا متولیدرمورد ه اقرب به مورد وقف است مصرف شود.