ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مسافرت برای فرار از روزه
کسانی مسافر یا در حکم مسافر هستند [مسافرت برای فرار از روزه]
کار گرانی که در هوای گرم کار می کند و روزه گرفتن برای آنها دشوار است، آیا می تواند خودش را مسافر کند و به این طریق روزه اش را افطار نماید . در صورت صحیح بودن مسافرت، چگونه مسافرت کند تا در طول یک ماه مسافر محسوب گردد. فرض سؤال در جای است که محل کاری او، وطنش نمی باشد بلکه شهری دیگری است مثلا وطنش تبریز بوده و فعلا در تهران کار می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بین وطن و محل کار به مدت سه ماه رفت و آمد کند به طوریکه در هفته سه بار رفت و آمد صورت گیرد و یا بیشتر اوقات در سفر باشد در این صورت دائم السفر است، که نماز تمام و روزه باید بگیرد، همچنین اگر در غیر از وطن قصد اقامت ده روز کند نیز روزه واجب و نماز تمام است.
در فرض سؤال اگر شرایط فوق را ندارد، در صورتیکه هر نه روز یک بار مسافرت کند و قصد اقامت ده روز ننماید، مسافر محسوب می شود؛ البته به شرط که در این محل چهار سال یا بیشتر زندگی و کار نکرده باشد و الّا همه روزه باید تا مسافت شرعی مسافرت کند، تا مسافر حساب شود.
کسی که به خاطر فرار از روزه مسافرت کرده [مسافرت برای فرار از روزه]
اگر کسى براى فرار از روزه به اندازه مسافت شرعى برود و افطارکند بعد از آن به محل اقامت خود برگردد چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر به اندازه بیست و دو نیم کیلومتر برود، افطارکند و برگردد؛ دیگر آن روز روزه نیست، خوردن و آشامیدنش بعد از بازگشت در محل کار و زندگی اشکال ندارد.