ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وصیت
اعتبار وصیت شخص دیوانه [وصیت]
کسى که به تایید چهل نفر از اهالى قریه مبتلا به جنون بوده است و در همان حال براى خواهرزاده اش وصیت می کند که از طرف او حجى به جا آورد.خواهرزاده اش پس از فوت ماماى (دایى) خود زمین مرهونه دایی خود را با پرداخت رهن از مرتهن می گیرد حالا سؤال این است : 1- با توجه به جنون موصى آیا وصیت او براى انجام حج نافذ و قابل قبول است؟ 2- آیا خواهرزاده اش می تواند مصارف سفر حج را از زمین یاد شده بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر ماماى (دایى) این شخص در زمان استطاعت عقل داشته است ورثه براى انجام حج از طرف او نایب بگیرند اما اگر از اول جنون داشته و تا زمان مرگ برطرف نشده است، حج بر ذمه او مستقر نشده است.
وصیت مادر برزگ نسبت به ازدواج نوه ها [وصیت]
آیا وصیت مادر بزرگ نافذ و واجب است که یکی از نوه هایم را به عقد نوه دیگرم در آورید.
پاسخ دهنده: معظم له
این وصیت واجب التنفیذ نمی باشد نوه ها هنگامی که بالغ باشند خودشان تصمیم می گیرند، البته دختر با موافقت ولیش که پدر و جد می باشد تصمیم می گیرد.
واگذاری زمینی به شخص غیر از موصی له [وصیت]
پدری در حین فوت بعنوان وصیت یکی از زمین های زراعتی خویش را تسلیم همسرش می کند که تا زنده هست از آن استفاده کند و بعد از مرگش بین ورثه تقسیم شود آیا مادر می تواند این زمین را به یکی از وراث واگذار کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال اگر ورثه راضی نباشند نمی تواند به کسی دیگر واگذار کند چون فقط برای خودش وصیت کرده است.