ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
کسانی که نباید روزه بگیرند
افطار بخاطر کم نور شدن چشم [کسانی که نباید روزه بگیرند]
گر بخاطر روزه گرفتن چشم انسان کم نور شود ضرر محسوب می شود یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگرکم نور شدن چشم موقتى باشد که بعد از افطار یا بعد از رمضان به حال عادى برگردد و ضرر بر چشم نباشد روزه بر او واجب است.
روزه کسی که دوسال بیمار است [کسانی که نباید روزه بگیرند]
کسى که به مدت دو سال بیمار است.اگر روزه بگیرد حالت ضعف پیدا می کند آیا روزه گرفتن بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر روزه سبب ایجاد شدت و طولانى شدن بیمارى یا ضعف مفرط شود وظیفه اش افطار است اما ضعف غیر مفرط مجوز افطار نمی شود.
روزه بیماری که یکسال تمام بیمار است [کسانی که نباید روزه بگیرند]
اگر بیمارى تا یک سال ادامه داشته باشد قضاى روزه ساقط می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلى، ساقط می شود.
ملاک ضرری که مجوز افطار است [کسانی که نباید روزه بگیرند]
براى بیماران و زنان حامله، ملاک براى جواز افطار، احتمال ضرر است یا یقین به ضرر؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت خوف به ضرر افطار جایز است.یقین به ضرر شرط نیست.
کسی که بخاطر پیری روزه برایش ضرر دارد [کسانی که نباید روزه بگیرند]
کسى که به خاطر پیرى با تکیه به دیگران وضو می گیرد و نشسته نماز می خواند و توان روزه گرفتن را ندارد اما اصرار به روزه داشته باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که روزه گرفتن مشقت داشته باشد یا خوف بیمارى باشد باید افطارکند.