ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اماله کردن
اماله کردن در روزه [اماله کردن]
گر کسى مجبور شودکه در روز ماه رمضان خود را اماله کند آیا روزه اش باطل می شود یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اماله با چیزى روان و مایع باشد روزه اش باطل می شود و قضاء آن روز بر او واجب است اگر چه براى معالجه باشد.