ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
احکام ارث
ارث دختران [1 و 0 زیر گروه]
حکم محروم کردن از ارثیه [احکام ارث]
محروم کردن بعضی از ورثه از ارث، یا محروم کردن دختر از ارث، در شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
شرعا پدر و مادر حق دارد کهتمام اموال و یا بعضی از اموال خویش را برای بعضی از ورثه هبه کنند و بعضی دیگر از ورّاث را از ارث محروم کنند؛ گرچه بهتر است که مورث بعض ورثه را از ارث محروم نکند.