ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
بازگشت از مسافرت
توقف مسافر در محل کارش [بازگشت از مسافرت]
مسافری در بازگشت به خانه خود، چند روزی در محل کارش توقف می‌کند آیا در محل کار حکم مسافر را دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
محل کار دایمی حکم وطن را دارد.
اگر در حین مسافرت به محل کارش برسد [بازگشت از مسافرت]
کسی که خانه‌اش در روستا و محل کارش در شهر است و از خانه به قصد سفر حرکت کند آیا می‌تواند در محل کارش افطار کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمی‌تواند افطار کند و محل کار دایمی حکم وطن را دارد.
مسافری که به شهر خود رسیده و خانه اش در روستا است [بازگشت از مسافرت]
کسی که از سفر برمی‌گردد به شهر خود می‌رسد اما خانه‌اش در روستایی است که دوـ سه ساعت از این شهر فاصله دارد آیا در شهر یاد شده نماز قصر و روزه افطار است؟
پاسخ دهنده: معظم له
معیار قصر و افطار نشنیدن اذان و ندیدن دیوار‌های روستا است شهر وطن به حساب نمی‌آید.
افطار کسی که قبل از ظهر به وطنش رسیده [بازگشت از مسافرت]
اگر کسى مسافرت کند و بعد از قطع مسافت قصد افطارکند اما افطار نکرده و قبل از ظهر نیت روزه نکرد بلکه در وطن خود افطارکرد آیا قضاء وکفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر حکم را می دانسته یعنى می دانسته که نباید افطارکند و لکن عالما عامدا افطارکند هم قضاء وهم کفاره بر او واجب است اما اگرجاهل به حکم بوده فقد قضاء بر او واجب است.
انصراف از مسافرت بعد از افطار در سفر [بازگشت از مسافرت]
اگر کسى در ماه رمضان از شب نیت سفر داشته باشد و بعد از طلوع فجر مسافرت کند و بعد از رسیدن به حد ترخص - افطارکرد و قبل از قطع مسافت شرعیه قصد برگشت به وطن کرد اگر قبل از ظهر یا بعد از ظهر به وطن رسید وظینه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
از زمانى که از قصد خود برگردد باید از مفطرات روزه امساک کند و در وطن خود هم امساک کند وبعدا قضاء آن را هم بگیرد.