ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شستن پا در وضو
کسی که در شستن پا عادت کرده [شستن پا در وضو]
از کودکی عادت کرده ام که در طهارت کردن همیشه پاهایم را بشورم و در نماز خواندن مهر نگذارم آیا نماز و طهارت من درست است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال اگر عوض مسح پاها را شسته باشید وضوی شما باطل بوده است، باید نمازهای که با این وضو خوانده اید قضا کنید؛ همچنین اگر بر چیزهای که سجده بر آنها جائز نیست سجده کرده باشید نمازهای خود را قضا کنید.