ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اذن پدر
شرطیت اذن پدر در ازدواج دختران [اذن پدر ]
در ازدواج موقت که نظر شما مبنی بر این است که دختر باکره بنابر احتیاط واجب با اجازه پدر یا جد پدری باشد، آیا ما می توانیم به فتوای مرجع دیگری که نظرشان در این زمینه چیزی دیگر است رجوع کنیم؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج1: در مورد ازدواج دختر باکره فتوای اینجانب شرط بودن اذن ولی است؛ مگر اینکه مانع دسترسی و تحصیل اذن پدر وجود داشته باشد، یا پدر بدون دلیل و عذر شرعی از ازدواج دختر با همکفش ممانعت کند که در این صورت اذن پدر ساقط می شود.
ج2: در مسائل احتیاط مقلدین می توانند به مرجع جامع الشرایط با رعایت اعلم فالاعلم رجوع کنند.
سقوط اذن پدر در ازدواج دختر [اذن پدر ]
اگر دختری بدون اذن پدر به عقد موقت یا دائم کسی درآید؛ جلب رضایت پدر لازم است، یا خیر؟ اگر اجازه پدر را حاصل نکند یا پدر اجازه ندهد باقی مانده مدت یا ادامه زندگی این دختر و شوهرش چگونه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله اجازه پدر در ازدواج دختر باکره بنابر احتیاط لازم واجب است؛ مگر اینکه امکان دست رسی به پدر و یا جد پدری نباشد و یا پدر از ازدواج دختر با همکفوش بخاطر گرفتن پول وگله ممانعت کند، که در این صورت اجازه پدر ساقط می شود.
صورت که اذن پدر دختر لازم نیست [اذن پدر ]
اگر به گفته بزرگترهای فامیل خواستگار کفو و متناسب دختر باشد و پدر دختر بدون دلیل معقول مخالفت کند آیا اذن او ساقط می شود و این دختر می تواند بدون کسب اجازه ای پدر با پسر مورد علاقه اش (که کفوش است) ازدواج کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بدون دلیل شرعی از ازدواج با هم کفو خودداری کند دراین صورت اجازه پدر در صحت عقد نکاح لازم نیست.
معیار باکره بودن و شرطیت اذن پدر [اذن پدر ]
آیا ازدواج دختر باکره بدون کسب اجازۀ ولی دختر جایز است، یا خیر؟ اصولاً باکره به چه دختری گفته می شود؟ آیا منظور از باکره دختری است که قبلا شوهر نکرده است یا وجود عضو بکارت معیار باکره و ثیبه بودن است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در ازدواج دختر باکره (دختری که بکارتش از طریق دخول زائل نشده باشد) اجازه پدر و یا جد پدری لازم است.
عقد موقت دختر باکره [اذن پدر ]
آیا می توان دختر باکره رشیده را به عقد موقت در آورد؟
پاسخ دهنده: معظم له
عقد دختر باکره باید با رضایت خود دختر و پدر یا جد پدری باشد، اگر پدر و جد چدری نداشته باشد رضایت خود دختر کافی است.