ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مستحبات و مکروهات تخلی
اگر تشخیص قبله ممکن نباشد [مستحبات و مکروهات تخلی]
گر تشخیص قبله براى کسى ممکن نباشد و صبر هم حرج یا ضرر داشته باشد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
به هر سمتى که رو کند اشکالى ندارد.
استبراء و استنجا رو به قبله [مستحبات و مکروهات تخلی]
اگر کسى فقط درحال استبراء یا استنجاء روبه قبله شود حرام است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بهتر است که در حال اختیار از رو و پشت کردن به قبله اجتناب کند.
وظیفه ولی نسبت به استقبال و استدبار کودک [مستحبات و مکروهات تخلی]
آیا بر ولى کودک واجب است که او را رو به قبله یا پشت به قبله بول کردن نگذارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
واجب نیست.