ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
دستگاه های شوینده
شستن لباس نجس با لباسشویی [دستگاه های شوینده]
لباس هاى نجسى که به خشکشویی ها داده مى شود و معلوم نیست که با آب مطلق شسته مى شود یا با آب مضاف وکارگر خشکشویی مراعات طهارت و نجاست را مى کند یا نه بعد از شستن، آیا این لباس ها پاک است یا نجس؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید علم یا اطمینان به طهارت شرعى پیدا شود، وگرنه نجس است.