ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
احکام مهریه
حکم مهریه های سنگین [احکام مهریه]
حکم صحت و اعتبار مهریه های فوق العاده سنگین که نشان از سفاهت زوج می دهد، یا قرینه بر عدم قصد جدّی مرد نسبت به پرداخت آن است چیست؟ حکم اصل عقد چیست؟ آیا در صورت صحت عقد آن مهریه تبدیل به مهرالمثل می شود یا مهر السنه؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال ضرری به عقد نمی زند ولو مهریه بیش از حدّ معمول باشد؛ مهریه همان مهر المسمی است تبدیل به مهر المثل نمی شود مگر اینکه سفاهت شوهر ثابت شود که در این فرض مهریه تبدیل به مهر المثل می شود.
آیا می شود گله را مهریه قرار داد [احکام مهریه]
در رسم مردم افغانستان داماد یا پدر داماد قبل از عروسی به پدر عروس یک مقدار پول به عنوان شیر بها و یا گله می دهد اما این پول در سند ازدواج ها که از دفتر احزاب تا سال 1380 و بعد از آن در سند ازدواج صادره از دفتر معظم له به حیث مهر معجل مرقوم می گردد. گرفتن این پول برای پدر عروس چه حکمی دارد؟ امید است مفصلاً بیان فرمائید.
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال گرفتن پول گله و شیربها شرعاً جواز ندارد و ثبت آن در دفترهای ازدواج به عنوان مهر معجل موجب حلیت نمی شود، مراد از مهر حاضر و یا معجل همان پول است که طرفین (زوج و زوجه) به آن توافق می کنند و در مورد اجرا عقد از داماد گرفته می شود و مرسوم بین برادران افغانی هم این است که شیربها را در دفتر ازدواج تحت عنوان مهر معجل ثبت می کنند. بنابر این اگر زوجه شرعاً توسط بینه شرعیه در نزد حاکم شرع ثابت کند که مراد از مهر معجل دردفترچه ازدواج همان مهر شرعی است که در ضمن عقد ذکر شده و شوهر آن را پرداخت نکرده در این صورت حق مطالبه دارد.
خمس کسی که مهریه بدهکار است [احکام مهریه]
شخصی از بابت مهریه همسرش بدهکار است ومقدار پول هم دارد که سر سال آن گذشته است. آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ آیا هر بدهکاری چنین است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال خمس آن پول واجب است فرق بین بدهکاری از مهریه و غیرش وجود ندارد وقتی سر سال بر پول بگذرد باید خمس آن را بپردازد.