ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اعمال عمره
تقصیر [2 و 0 زیر گروه]
احرام [0 و 0 زیر گروه]
انجام اعمال حج بجای اعمال عمره [اعمال عمره]
فرد جاهل به مسأله بعد از احرام از مسجد جحفه اعمال عمره تمتع را انجام نداده ولی اعمال حج تمتع را به طور کامل انجام داده است آیا حج باطل است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
حج افراد محقق شده است ولی از حج تمتع کفایت نمی‌کند باید درسال بعد انجام دهد.
تراشیدن سر بعد از حلق در عمره [اعمال عمره]
کسی که بعد از طواف وسعی بین صفا و مروه از اعمال عمره تمتع تقصیر کرده و می‌آید در اتاق سرش را می‌تراشد آیا کفاره دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عمره تمتع را در ماه شوال انجام داده است تا پایان ماه شوال تراشیدن سر جایز است اما بعد از آن اگر عالماً و عامداً بتراشد بنابر احتیاط واجب یک گوسفند کفاره بدهد.
کسی که بجای تقصیر حلق نموده [اعمال عمره]
شخصی بعد از تقصیر یا در عوض تقصیر حلق نموده و این حلق در ماه ذالقعده روز 25 ماه بوده. آیا کفاره دارد و عمره اش درست است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در عمره تمتع حلق حرام است. ولی عمره اش صحیح است.
کسی که تقصیر انجام نداده [اعمال عمره]
شخصی اعمال عمره را انجام داده ولی تقصیر نکرده بعد از آن احرامی خود را در آورده و لباس عادی پوشیده، کسی به او فهمانده که باید تقصیر کند. اعمال طواف و عمره او چه حکمی دارد؟ کفاره دارد و یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید تقصیر کند و کفاره لبس مخیط را بدهد.