ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
طواف
حکم کسی که طواف را ترک کرده است [طواف]
اگر کسی طواف را در عمره تمتع عمدا و با علم به حکم یا جهلا ترک کند و امکان اعاده آن قبل از وقوف به عرفات را نداشته باشد، حکم احرام او چگونه است؟ و وظیفه او نسبت به عمره و حج چیست؟
همچنین اگر کسی طواف حج را عمداً ترک کند و امکان تدارک و جبران را نداشته باشد وظیفه او نسبت به حج که انجام داده چگونه است؟ آیا در صورت که این ترک از جهت جهل به حکم باشد تغییر در تکلیف ایجاد می کند یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال اگر طواف را عمداً ترک کند چه جاهل به حکم یا موضوع باشد یا عالم به آن، حج باطل می شود؛ وقتی عمره اش در اثر ترک طواف باطل شد احرامش نیز باطل می شود و احوط این است که در این صورت عدول به حج افراد کند.
امّا اگر ترک طواف از جهت ندانستن حکم بوده یک شتر کفاره نیز لازم است.
در هر دو صورت فوق اعاده حج در سال بعد واجب است.
لمس حجر الاسود در حال طواف [طواف]
شخصی در حال طواف واجب حجر الاسود را لمس کرده و صورتش به طرف کعبه شده چه حکم دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر درآنحال ایستاده بوده اشکال ندارد و اگر رو به رو طرف کعبه مشی کرده [راه رفته] آن مشی باطل است باید از سر گیرد یعنی همان مقدار مشی را اعاده کند.
وظیفه کسی که نماز طواف را پشت حجر خوانده [طواف]
شخصی نماز طواف را پشت حجر خوانده به خیال اینکه او مقام است درخارج از وقت عمره متوجه شده وظیفه او چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
وظیفه‌اش خواندن نماز طواف خلف مقام ابراهیم است.
انجام طواف از پشت مقام [طواف]
اگر طواف بین خانه و مقام حضرت ابراهیم مشکل باشد، آیا طواف از پشت مقام جواز دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
جایز است.
کسی که نماز طواف را فراموش کرده [طواف]
شخصی بعد از طواف عمره تمتع، نماز طواف را فراموش کرده بعد از اعمال حجّ متوجه شده وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید بر گردد در مسجد الحرام خلف مقام ابراهیم نماز طواف را بخواند.
طواف از حجر اسماعیل [طواف]
شخصی نیت طواف عمره را از حجر اسماعیل نموده به خیال این که آن حجر الاسود است، بعد از اتمام اعمال عمره یک روز متوجه شده که اشتباه کرده وظیفه اش چیست؟ کفاره دارد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید طواف را از محاذی حجر الاسود شروع کند حج و عمره اش صحیح است.
کسی که طواف را از بین حجر وخانه انجام داده [طواف]
شخصی طواف را از بین حجر و خانه انجام داده و بعد باقی اعمال عمره را تمام کرده لباس محیط خود را پوشیده بعد از 2 روز متوجه شده که طوافش باطل است وظیفه او چیست چگونه عمل کنند که عمره اش صحیح شود؟ کفاره دارد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید طواف را اعاده کند حجش صحیح است.
خواندن نماز طواف پشت حجر [طواف]
شخصی نماز طواف را پشت حجر خوانده به خیال این که او مقام است. در خارج از وقت عمره متوجه شده است، وظیفه او چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
وظیفه اش خواندن نماز طواف خلف مقام ابراهیم است.
طواف از طبقه بالا [طواف]
شخص ناتوان توسط چرخ از طبقه بالا طواف داده می شود این طواف او کافی است یا نائب هم بگیرد؟ مخفی نماند که از طبقه پائین طواف با چرخ را ممنوع کرده اند.
پاسخ دهنده: معظم له
احوط این است که نائب هم بگیرد.