ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
آرایش و پیرایش
آرایش کردن مردان [آرایش و پیرایش]
حکم اصلاح جزیی و مرتّب کردن بعضی از قسمتها که منظره خوشایندی ندارد برای مردان چیست؟ آیا آرایش مردان مثل زنان شود جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عرفا صدق تراشیدن ریش نکند اشکال ندارد؛ اگر مرد خود را به صورت زنان در آورد جواز ندارد.
آرایش گِردی صورت و دستها [آرایش و پیرایش]
آرایش گِردی صورت و دستها تا مچ در صورتی که خفیف باشد و عرفا منشأ مفسده ای نگردد از نظر شرع چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در معرض دید نا محرمان نباشد اشکال ندارد
اصلاح صورت برای دختران [آرایش و پیرایش]
اصلاح صورت برای دختران با توجه به اینکه برخلاف عرف و عادت است شرعاً چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
فی نفسه اشکال ندارد.
استفاده از کرم های جرم دار [آرایش و پیرایش]
وظیفه کسی که از کرمهای جرم دار (ریمیل و...) و معمولی قبل از وضو و غسل اسفتاده کرده چیست؟ آیا در صورت که مانع از رسیدن آب باشد یا نباشد فرق می کند یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مانع از رسیدن آب در موقع وضو وغسل شود وضو و غسل باطل است و نمی تواندبا آن وضو و غسل نماز بخواند؛ در غیر موقع وضو وغسل اشکال ندارد.
آرایش عروس و هزینه ها [آرایش و پیرایش]
آرایش کردن عروس چه حکمی دارد؟ حال اینکه 400 و 500 هزار تومال خرج آن می کنند.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در حد اسراف باشد و یا در انظار نامحرمان قرار گیرد جواز ندارد.
آرایش برای مردان [آرایش و پیرایش]
آرایش برای مردان جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
مطلق آرایش اگر ریش خود را نتراشد اشکال ندارد.
کوتاه کردن مو برای زنان [آرایش و پیرایش]
کوتاه کردن مو برای زن اشکال دارد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر حجاب اسلامی را رعایت کند موی سر بلند یا کوتاه باشد اشکال ندارد مهم حفظ حجاب است.