ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز جمعه
اقامه نماز ظهر در روز جمعه [نماز جمعه]
برخی می گویند که در ظهر جمعه ها، تا پایان وقت نماز جمعه، اقامه نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی نباید برگزار شود و خوانده شود آیا این کار صحت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاطاً از برگزاری نماز جماعت و فرادی خود داری شود، مگر برای کسانی که از شرکت در نماز جمعه معذورند؛ مثل پیر مرد و پیر زنها و کسانی که مریض هستند.
نماز جمعه کسی که خطبه را درک نکرده [نماز جمعه]
کسی که عمدا یا سهوا خطبه های نماز جمعه را درک نکند نماز جمعه اش از نماز ظهرش کفایت می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفایت می کند اگر چه خواندن نماز ظهر احوط است.
کفایت نماز جمعه از ظهر [نماز جمعه]
آیا خواندن نماز جمعه در عصر غیبت مسقط نماز ظهر می باشد یا خیر و اگر نمی باشد خواندن نماز ظهر و جمعه به چه نیتی است یعنی با قصد قربت شخص می تواند وجوب را هم نیت کند یا خیر و اگر کسی نیت وجوب را برای هر دو نماز ظهر و جمعه یا یکی نماید حکم نماز وی چگونه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در عصر غیبت مکلف مخیر است بین ظهر و جمعه اگر نماز جمعه را بخواند کفایت از نماز ظهر می کند و لازم نیست نماز ظهر را بخواند.