ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
منی
خروج آب تیره رنگ بعد از خواب [منی]
کسى درخواب محتلم می شود و منى از او خارج نمى شود اما در هنگام استنجاء یا استبراء آبى تیره رنگ به رنگ بول از او خارج مى شود چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر علامت هاى منى را نداشته باشد منى نیست.
بیرون آمدن آب لعاب دار هنگام استبراء [منی]
اگر هنگام استبراء آب لعاب دار تیره رنگ خارج شود نجس است یا پاک؟
پاسخ دهنده: معظم له
آب که در هنگام استبراء بیرون مى آید به خاطر مخلوط بودن با بول نجس است واگر یکى از نشانه هاى منى را نداشته باشد منى نیست.
نشانه های منی [منی]
عد ازبول اگر رطوبتى مانند منى خارج شود آیا حکم بول را دارد و یا حکم منى را دارد که موجب غسل میشود؟
پاسخ دهنده: معظم له
منى سه تا نشانه دارد : 1 - هنگام خروج همرا با لذت است.2 - هنگام خروج جهش دارد.3 - بعد ازخروج آن بد ن سست مى شود.اگر این نشانه ها را نداشته باشد منى نیست.