ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مصرف زکات فطره
دادن زکات به خانمی که خرج سید را می دهد [مصرف زکات فطره]
آیا می توان به زنی که غیر سید و فقیر است ونفقه فرزندان نا بالغ وسیدش را بر عهده دارد زکا ت غیر سید داد تا برای فرزندانش خرج کند
پاسخ دهنده: معظم له
غیر سید می تواند برای این خانم فقیر بدهد ولو اولادش سید باشند.
خرید خانه و لوازم آن با زکات فطره [مصرف زکات فطره]
آیا کسى می تواند به اندازه نیاز، در تهیه و تامین مصارف ازدواج، خرید خانه، خرید وسایل معمولى خانه، تهیه کتب درسى فقرا از زکات فطره مصرف کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
غیر از خریدن خانه، موارد یاد شده دیگر را می تواند از زکات فطره تهیه کند اما خرید خانه از زکات فطره درصورتى جایز است که سکونت در خانه اجاره اى ممکن و میسور و یا سزاوار شأن او نباشد.
مصرف زکات فطره برای ترویج قرآن [مصرف زکات فطره]
آیا زکات مال و فطره براى معلم و مربى قرآن که در برخى محل ها استخدام می شود - اگرچه فقیر نباشد مصرف می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، جایز است اما بنابر احتیاط زکات فطره به فقرا داده شود.
اجازه مصرف زکات برای بازسازی حسینیه [مصرف زکات فطره]
تکیه خانه قریه اى که بیشتر اهالى آن مهاجرت کرده اند در حال خراب شدن است افرادى که هنوز در آن قریه سکونت دارند نمی توانند با پول شخصى خود حسینیه را بازسازى کنند آیا اجازه دارند که از زکات مال، فطره، سهم امام (ع) و نذر حسینیه یاد شده را بازسازى کنند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اهالى قریه مجازهستندکه از زکات مال، فطره و نذور مطلقه حسینیه را بازسازى کنند اما ثلث سهم امام (ع) در صورتى اجازه می شود که هر هفته در آن حسینیه، مجلس وعظ وتبلیغ برگزارشود.
فقیری مستحق زکات فطره [مصرف زکات فطره]
کسى که ماهانه مبلغ پانزده هزارتومان برایش کمک می شود، مبلغ سیصد هزار تومان پول نقد هم دارد اما همسر نابینا و پنج سر عا‌ئله دارد، مستحق زکات فطره است؟
پاسخ دهنده: معظم له
ون سیصد هزار تومان پول نقد دارد فقیر به حساب نمی آید اما اگر همین پول نقد را براى رهن خانه داده باشد فقیر و مستحق به حساب می آید.
زکات فطره برای حسینیه [مصرف زکات فطره]
مصرف فطره براى حسینیه که موقوفه دارد جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
زکات فطره در این صورت به فقرا داده می شود.
دادن زکات فطره به خادم حسینیه [مصرف زکات فطره]
آیا جایز است دستمزد خادم حسینیه را از زکات فطره پرداخت کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در طول سال در حسینیه ترویج دین و تبیین مسایل شرعى شود جایز است.
مصرف زکات فطره برای حسینیه و مسجد [مصرف زکات فطره]
آیاکسى می تواند زکات فطره را براى حسینیه فرش، بلندگو و...بخرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اصل این کار، جایز است اما با وجود فقرا باید به آنها داده شود.
دادن زکات فطره به سادات [مصرف زکات فطره]
کسى در ماه رمضان فطرة مردم را جمع آورى و در شب هاى قدر تعدادى را دعوت و از آن ها به عنوان افطارى پذیرایی می کند.در میان مدعوین، سادات هم حضور دارند آیا کسانى که فطره شان را به این شخص داده اند برى الذمه می شوند؟
پاسخ دهنده: معظم له
پرداخت فطره پیش ازرسیدن عید فطر صحیح نیست مگر این که به عنوان قرض پرداخت شود.مصرف فطرة عام براى سادات باطل است.
پرداخت زکات فطره قبل از عید [مصرف زکات فطره]
کسى در ماه رمضان فطرة مردم را جمع آورى و در شب هاى قدر تعدادى را دعوت و از آن ها به عنوان افطارى پذیرایی می کند.در میان مدعوین، سادات هم حضور دارند آیا کسانى که فطره شان را به این شخص داده اند برى الذمه می شوند؟
پاسخ دهنده: معظم له
پرداخت فطره پیش ازرسیدن عید فطر صحیح نیست مگر این که به عنوان قرض پرداخت شود.مصرف فطرة عام براى سادات باطل است.
دادن زکات به سیل زدگان پاکستان [مصرف زکات فطره]
آیا می توان از فطریه برای کمک به مردم سیل زده پاکستان استفاده نمود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنابر احتیاط زکات فطره به فقرای بلد پرداخت شود و به آنها از کمک های تبرعی استفاده شود.
دادن زکات فطره به سادات [مصرف زکات فطره]

1- آیا زکات فطره را مى توان به سادات داد؟
2- اگر مرد خانواده اى که سیّد بوده فوت کرده باشد، و اکنون خانمش که غیر سیّده است سرپرست خانواده باشد. آیا مى تواند فطریّه غیر سادات را بگیرد، و صرف فرزندان نیازمندش که از سادات هستند نماید؟
3-همسر من از سادات است و خودم عام است. چون فطریه ایشان بر عهده من است آیا حکم فطریه ایشان عام است یا سادات؟
پاسخ دهنده: معظم له
ملاک خود سرپرست است، اگر سید باشد ولو عیالش غیر سادات باشد فطره غیر سادات جایز نیست و اگر سرپرست غیر سادات باشد ولو عیالش سادات باشد اشکال ندارد.
مصرف زکات فطره برای درمان بیمار [مصرف زکات فطره]
مصرف زکات فطره براى درمان بیمارهاى بى بضاعت چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال مصرف زکات فطره در درمان بیمار بی بضاعت بعد از قبض آن بیمار اشکال ندارد و اگر قبض هم نکند اشکال ندارد.
دادن زکات فطره بر بستگان [مصرف زکات فطره]
من دانشجویی هستم که هر سال دو سه ماه تابستان را کار میکنم برای رفع حاجت تحصیلی (خانواده ام فقیر میباشد )و مقداری از درآمدم را به خانواده ام می دهم آیا من باید زکات فطره خانواده ام را بدهم؟
آیا من زکات فطره خودم را می توانم به خانواده خودم بدهم ؟
پاسخ دهنده: معظم له
و اگر سرپرست خانواده نباشی زکات فطره آن ها بر شما واجب نیست شما نمی توانید زکات فطره خود را به پدر و مادر بدهی اگر برادر و خواهر فقیر داشته باشی برای آنها می توانی بدهی.
دادن زکات به جای دین [مصرف زکات فطره]
اگر کسی که نمی تواند قرض خود را ادا کند در صورتیکه ورثه اش تمکن داشته باشند آیا باز هم می توان زکات را به وراثش داد تا قرض مرده را بدهد
پاسخ دهنده: معظم له
اگر ماترکی از میت باقی نمانده باشد از زکات می شود دین او را ادا کرد.