ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه نماز
رعایت هماهنگی در نماز قضا [متفرقه نماز]
آیا لازم است که باید نماز قضا را هر طور که قضا شده (از حیث تمام و قصر یا جهر و اخفات) همان به جا آورد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله همان طور که قضاء شده قضاء شود.
مدرک دست دادن بعد از نماز [متفرقه نماز]
حکم و مدرک دست دادن پس از نماز جماعت چیست؟ در صورتی که به قصد مطلوبیت مطلق انجام شود نه یک عمل عبادی، آیا ترک آن همچنین ممانعت از دست دادن اشکال دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
مدرک دارد و استحباب این کار ثابت نشده است.
می توانید به کتاب سفینة البحار ماده "صفح" و "عنق" مراجعه کنید.
تکلیف در قطبین [متفرقه نماز]
تکلیف نماز و روزه مسلمانان در قطبین چگونه می شود؟ آیا بین افراد بومی و مهاجر در احکام فرق هست یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
بین آنها فرق نیست، اگر قدرت نداشته باشندکه احکام ودستورات دینی شان را انجام دهند از آنجا مهاجرت کنند.
بستن چشم در حال نماز [متفرقه نماز]
برخی مراجع می گویند: بستن چشمان در نماز مکروه است، به نظر حضرتعالی اگر راه حضور قلب منحصر به آن گردد تکلیف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر به قصد ورود نباشد اشکال ندارد.
نماز خواندن با بدن خالکوبی شده [متفرقه نماز]
کسانى که در بدن شان تصویر زنان، حیوانات وحشى، اشعار مبتذل، خالکوبى مى کنند اولا چنین کارى شرعا جایز است یا حرام، و ثانیا آیا نماز خواندن با چنین تصویرى صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
کشیدن تصویر حیوانات مطلقاً حرام است، در بدن باشد یاغیر آن، و نماز خواندن در جائى که تصویر انسان باشد و یا بدنى که تصویر انسان دارد مکروه است.