ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شکیات نماز
نماز احتیاط [3 و 0 زیر گروه]
عود شک بعد از بنا گذاشتن بر سه [شکیات نماز]
کسى در نماز چهار رکعتى بعد از سجده دوم شک مى کند که چهار رکعت خوانده است یاسه رکعت یک لحظه ظن به سه رکعت پیدا مى کند، براى خواندن رکعت چهارم مى ایستد و شروع مى کند اما شک دوباره عود مى کند بعد ازسلام دو سجده سهو به جا مى آورد آیا این نمازصحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شک درمیان سه و چهار درحال قیام یا بعد ازاکمال سجدتین باشد بناء بر چهارگذاشته و نماز تمام مى شود، بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد.
حکم شک در نماز مغرب [شکیات نماز]
شک در نماز مغرب مطلقاً مبطل است یا شک درمیان یک و دو و سه رکعت مبطل نمازاست؟
پاسخ دهنده: معظم له
شک درعدد رکعات نماز صبح و مغرب، مطلقاً موجب بطلان است اما شى بعد ازفراغ، بعد ازمحل، وبعد از وقت موجب بطلان نیست.