ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز احتیاط
وظیفه کسی که نماز های احتیاطش را نخوانده [نماز احتیاط]
اگرکسى به خاطر جهل به موضوع، یا جهل به حکم و یا بى توجهى نمازهاى احتیاط را نخوانده باشد و اکنون بخواهد، بخواند به نیت ادا بخواند یا قضا ویا اصل نمازرا هم قضا کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت بقاى وقت و انجام منافى نماز نخست نماز احتیاط را بخواند و بعداً اصل نماز را، اما اگر منافى انجام نداده است نماز احتیاط را بخواند، نمازش صحیح است،واگر وقت گذشته اصل نماز را قضا کند.
کسی که نماز احتیاطش را ترک کرده [نماز احتیاط]
کسى که وظیفه اش خواندن نماز احتیاط در صورت شک بوده است اما به خاطر جهالت نخوانده است باید قضاى آن را بخواند یا اصل نماز اعاده و قضا لازم د ارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وقت باقى است و منافى نمازرا انجام داده شده است نخست نماز احتیاط را بخواند.بعد خود نمازرا اعاده کند اما اگر منافى انجام نداده است تنها نماز احتیاط را به جا آورد.
اشتباه در نماز احتیاط [نماز احتیاط]
کسى که نماز احتیاط را مدتها به صورت نماز صبح مى خوانده است با اعتقاد بر این که نماز احتیاط کیفیت خاصى ندارد چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عمل منافى با نماز انجام نداده باشد نمازصحیح است.