ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
معاملات مجنون وسفیه
معاوضه زمین توسط شخص مجنون [معاملات مجنون وسفیه]
شخصى درحالت جنون زمین خود را به زمین دیگرى عوض کرده است و علاوه بر جنون در این معامله غبن نیز متوجه او شده است آیا معاوضه صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
معاوضة مجنون باطل است.
فروش ملک به شخص سفیه [معاملات مجنون وسفیه]
دو برادر زمینى را از مادرشان به ارث می برند، بعد برادرکوچکتر سهم خود را به برادر بزرگتر می فروشد اما برادرکوچکتر بعد از سى سال ادعا می کند که برادر بزرگترش در زمان خرید و فروش سفیه بوده است که البته الان سفیه است و با توجه به اینکه معامله به ضرر برادرکوچک (که مدعى جنون یا سفاهت برادر بزرگ است ) نبوده است، آیا برادرکوچک صرفا بخاطر سفاهت برادر بزرگ حق فسخ دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتیکه برادربزرگ مجنون بوده است معامله باطل است، و اگر سفیه بوده است حاکم شرع می تواند معامله را امضاء یا فسخ کند و بر فرض فسخ، به دلیل تنزل فاحش ارزش پول بعد ازسى سال نمی تواند همان اسکناس و مبلغ داده شده را برگرداند، بلکه حاکم شرع که ولایت بر سفیه و مجنون دارد باید با مبلغ پولى که به سفیه یا مجنون داده می شود موافقت نماید.