ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرط عربیت
خواندن ترجمه آیات و اذکار در نماز [شرط عربیت]
خواندن نماز به زبان عربی فقط رمز وحدت مسلمین است؛ یا دلیل دیگر دارد؟
چرا خواندن ترجمه نماز با آنکه یاد گرفتنش راحت است کفایت نمی کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
فلسفه احکام را جز از طریق تصریح معصوم نمی دانیم؛ شاید یکی از فلسفه های خواندن نماز به عربی وحدت بین مسلمین باشد.
دلیل برجواز خواندن نماز با ترجمه نداریم. لذا خواندن ترجمه نماز، جواز ندارد.