ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه حج
نماز طواف کسی که قرائتش اشکال دارد [متفرقه حج]
کسیکه قرائت نمازش صحیح نیست براى نماز طواف چه کار کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
مقتضاى احتیاط این است که هم خودش بخواند و هم نائب بگیرد.
ذبح حیوان کفاره در وطن [متفرقه حج]
ذبح کفّاره در منی امکان ندارد و شیعه هم به دسترس نیست آیا در خود مکه ذبح کند یا در وطن هم کفایت می‌کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در وطن کافیست.
محل ذبح حیوان کفاره [متفرقه حج]
کفّاره ای که بر عهده حاجی واجب می‌شود چه از ارتکاب اعمال موجب کفّاره در احرام حج و یا عمره در کجا ذبح شود آیا در وطن و یا در مکه مکرمه کفایت می‌کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر محرم به احرام عمره مرتکب کفّاره شود کفاره آن را در مکّه معظمه نحر یاذبح نماید واگر محرم به احرام حج مرتکب کفّاره شود ذبح یانحر را در منی انجام دهد و اگر در منی و مکه امکان نداشته باشد بعد از مراجعه در وطن ذبح کند.
رفتن به عرفات و غار حرا بعد از عمره تمتع [متفرقه حج]
آیا عرفات و غار حراء خارج از مکه است یانه؟ آیا بعد از عمره تمتع و قبل ازحج رفتن در آنجا جائز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
رفتن به آنجا اشکال ندارد.
حج خانمی که لکه بینی داشته [متفرقه حج]
خانمی در ایّام حج از قرص استفاده کرده بعد از ایّام عادت یا در ایّام عادت لکّه های خون می‌بیند آیا می‌تواند طواف حج و یا عمره را انجام بدهد یاخیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تا سه روز مستمر بوده نمی‌تواند طواف کند.