ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
استنجاء
پاشیدن آب استنجا بر بدن یا لباس [استنجاء]
آب استنجا اگر از بول باشد بر بدن یا لباس بپاشد و دفعه اول باشد مستقیما بریزد یا اول روى زمین بریزد بعد روى بدن و لباس بریزد پاک است یا نجس؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر زمینى که بر آن آب استنجا ریخته است پاک باشد در جمیع فروض پاک است.

تطهیر مخرج بول با آب جاری [استنجاء]
آیا محل بول با آب جارى نیز دو بار شسته شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
محل بول با آب قلیل باید دوبار شسته شود اما با آب جارى یک بار کفایت مى کند.