ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
عده (مدت انتظار زن)
عده زنی که شوهرش مدتها دور بوده [عده (مدت انتظار زن)]
اگر مردی سالها از زن خود جدا زندگی کند یا در مسافرت باشد، و همسرش را طلاق دهد، آیا رعایت عده در صورت علم به عدم حمل نیز واجب یا خیر؟ اساسا فلسفه عدّه، اطمینان از عدم انعقاد نطفه است یا چیز دیگر که لطف کنید و بیان فرمایید؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال عدّه بر چنین زنی واجب است و انعقاد نطفه و اختلاط میاه حکمت است و علّت نیست؛ لذا عده بر زنی که مدخولٌ بها و غیر یائسه باشد مطلقا واجب است.