ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مسائل بانک
حکم گرفتن وام از بانک های خارجی [مسائل بانک]
کسانی که در خارج یعنی در اروپا زندگی می کنند دولت پولی را برای خریدن منزل از بانک دولتی برای آن ها وام می دهد ولی به مرور چندین سال این وام را با مقداری سود از آن ها پس می گیرد و مردم هم مجبورند این وام را بگیرند. آیا راه حلیت برای این معامله وجود دارد یا نه ؟ و هم چنین کسانی که در ایران و افغانستان زندگی می کنند اگر از بانک دولتی وام بگیرند این بانک ها هم مقداری سود می گیرند راه حلیت این وام ها چه است و همچنین اگر کسی مجبور باشد به گرفتن قرض ربوی از یک شخصی که بدون قرض ربوی هیچ چاره دیگری وجود نداشته باشد، لطفا این سه سوال را جواب مرحمت فرمائید.
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال اول، آن پول را از بانک های کفار به عنوان قرض نگیرند ولو خود آن ها به شما به عنوان وام و قرض می دهند ولی شما به عنوان قرض نیت نکنید بلکه به عنوان استنقاذ یعنی به عنوان اینکه پول را از کفار می گیرید نیت کنید و بعد که عوض این پول را جبراً با سودش از شما پس بگیرند شما شرعاً مسئول نیستید و همچنین اگر از بانک های کشورهای اسلامی وام بگیرند، اینجانب اجازه می دهم که به عنوان مجهول المالک (نه به عنوان قرض) آن پول را بگیرند، وقتی جبراً این وام را از شما پس بگیرند باز شما معصیت نکرده اید. اما اگر از شخصی پول سر سود بگیرید و چاره غیر از این نداشته باشید جنسی را به آن مقدار سودی که از شما می گیرد، شما آن جنس را به آن مقدار پول بخرید، شرط کنید که این مقدار قرض بدون بهره به شما بدهد.
حکم سود های بانکی [مسائل بانک]
دادن سود موسسه های مالی واعتباری به سپرده مشتریان به عنوان شرکت در معامله های عام المنفعه بدون مطرح کردن شریک بودن در ضرر در معامله ربا است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
گرفتن سود از مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی، بدون رعایت عقود اسلامی (مضاربه) جواز ندارد و اگر بانک ها دولتی باشند گرفتن سود با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.
حکم گرفتن کارمزد برای کارمندان [مسائل بانک]
حکم گرفتن کار مزد که به منظور حق الزحمه ای کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن در مقابل زحماتی که جهت حفظ حساب ها و سایر خدمات که انجام می دهند گرفته می شوند یعنی مبلغی اضافی به همین نیت گرفته و بعضا به عنوان حقوق صرف کارمندان می شوند و برخی دیگر صرف سایر هزینه های بانک می گردد چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
گرفتن حقوق طبق مقررّات و قررا داد مسئولین بانک یا صندوققرض الحسنه اشکالندارد؛ امّا گرفتن اضافه بدون اجازه مسئولین بانک جائزنیست. اما گرفتن کارمزد اگر غیر متعارف نباشد اشکال ندارد.
مصرف وام در غیر مورد آن [مسائل بانک]
حکم وام گرفتن از بانک ها در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد و مبلغی را اضافه پرداخت کند چیست؟
آیا لازم است وام های را که از بانک می گیرند، برای هر کاری گرفته در همان مورد مصرف که یاعمل کردن به آن لازم نیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
1. اگر به عنوان سود آن مبلغ را پرداخت نکند بلکه به عنوان حق الزحمة به بانک داده باشد اشکال ندارد همچنین اگر بانک مبلغی را به عنوان جایزه داده باشد اشکال ندارد.
2. لازم نیست پول وام در همان مورد تقاضا مصرف شود؛ مگر اینکه بانک شرط کرده باشد.
گرفتن حقوق از پول بانک [مسائل بانک]
الف) با توجه به اینکه برخی از عقود و معاملات که در بانکها صورت میگرد بر اساس موازین شرعی صحیح نیست، آیا گرفتن حقوق کارمندان بانک از بانک با توجه به اینکه بانکها درآمدهای حلال نیز دارند و کارمند نمی داند حقوق شان از پول های حلال بانک است یا مشکوک وظیفه چیست؟
ب) آیا اصولا کار کردن در چنین بانکی شرعا جایز است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد چون حقوق را از بانک به عنوان مجهول المالک به اجازه حاکم شرع اگر بگیرد بلا مانع است.
پول اضافه که بانکها می گیرند [مسائل بانک]
بانک ها در کابل مردم را پول می دهند مبلغ یکصد هزار افغانی را ماهانه دو هزار افغانی پس می گیرند که به مدت 12 ماه مبلغ یکصد و بیست هزار افغانی می شود آیا این معامله از نگاه شرع اشکال دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که بعضی از این بانک ها خصوصی است بعضی دولتی.
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال چون ربا گیرنده بانک است معامله باطل و ربوی است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی فرقی نمی کند.
حکم سود که از بانک گرفته شده [مسائل بانک]
1) اخذ سود بانکی از پول گذاشته شده در بانک آیا از مصادق ربا هست یا خیر؟
2) در صورتی که چنین سودی حرمت داشته باشد آیا با اجازه حاکم شرع و شرط نمودن مصرف سود آن در طریق حلال می توان محکوم به حلیت دانست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال اول سود بانکی به نظر اینجانب مصداق مجهول المالک است لذا اخذ و تصرف آن چون منوط به اجازه حاکم شرع است و به دو شرط اجازه تصرف آن را می دهم یکی اینکه در راه حلال مصرف کنند دوم این که اگر سال بر آن بگذرد خمس آن را بدهند.
سود بانکی با در صد مشخص [مسائل بانک]
سود های بانکی که دارای درصد مشخصی می باند و به مردم پرداخت می شوند چه حکمی دارند؟
پاسخ دهنده: معظم له
سود های که بانک های دولت می دهند با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد و اینجانب با رعایت دو شرط اجازه می دهم، اول اینکه سود آن را در راه حلال مصرف کند. دوم اگر از سر سال اضافه کرد خمس آن را پرداخت کند.