ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
ربا (فزونی و زیاده)
معاملات ربوی [2 و 0 زیر گروه]
برئ الذمه شدن از مال مأخوذ به ربا [ربا (فزونی و زیاده)]
کسى از روى جهل و نا آگاهى در معامله اى ربوى مبلغى را زیادى می گیرد، حالا که بنا است زیادى را به صاحبش برگرداند، بدون اینکه پرداخت کننده زیادى را از گیرنده دریافت کند آیا ذمه اى طرفین برى می شود یا حتما زیادى را برگرداند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتیکه به ناحق مال شخص را گرفته باشد بدون پرداخت، ذمه اش برى نمی شود، مگر اینکه ذیادى را هبه و ابرا کند.
ربا به چه پولی گفته می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
ربا به آن پولی (سود) گویند که صاحب پول از بدهکار خود علاوه بر اصل پول خود به عنوان فائده و سود بگیرد.
حکم سودی که بانک می گیرد [ربا (فزونی و زیاده)]
بانک ها در کابل مردم را پول می دهند مبلغ یکصد هزار افغانی را ماهانه دو هزار افغانی پس می گیرند که به مدت 12 ماه مبلغ یکصد و بیست هزار افغانی می شود آیا این معامله از نگاه شرع اشکال دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که بعضی از این بانک ها خصوصی است بعضی دولتی.
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال چون ربا گیرنده بانک است معامله باطل و ربوی است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی فرقی نمی کند.
حرمت ربا به طور مطلق [ربا (فزونی و زیاده)]
ربا خوارى مطلقاًحرام است یا آنکه در بعضی موارد جایز است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
ربا خوارى ازگناهان کبیره است و به هیچ وجهى از وجوه جایز نیست .
پرداخت نکردن سود پول ربوی [ربا (فزونی و زیاده)]
کسى که مبلغ مثلا صد هزارتومان قرض ربوى می گیرد و درهر ماه سه هزار تومان به عنوان بهره به صاحب پول پرداخت می کند اگر این قرض به اندازه اى طول بکشدکه بهره پرداخت شدة آن برابر با اصل پول شود آیا بدهکار می تواند اصل پول را ندهد و بگوید ربا حرام است و پول خود را تدریجا از من گرفته ا ى؟
پاسخ دهنده: معظم له
طلبکار آن چه را که به عنوان ربا و بهره گرفته است ضامن است.بدهکار در صورت امکان با اجازه حاکم شرع می تواند تقاص کند.
قرض (وام) با بهره [ربا (فزونی و زیاده)]
کسى که مجبور به گرفتن وام با بهره (ربا) می شود و اموالش مخلوط به حرام می شود و هنوز وام یاد شده را پرداخت نتوانسته است وظیفه فرزندان و مهمانانش چیست که از اموال مخلوط به حرام استفاده می کنند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عین آن مال فعلا در میان اموال بدهکار نیست و معاملاتى که انجام داده است کلى بوده است.تصرف خود و خانواده اش در آن اموال جایز است.
اجاره به منظور فرار از ربا [ربا (فزونی و زیاده)]
شخصى منزل یا تلفن ومغازة کسى را به عنوان رهن و بیع الشرط به مبلغ 200 هزارتومان مثلا می گیرد، دوباره صاحب اولى منزل یاتلفن و یا مغازه، آن را از این مشترى اجاره می گیرد، مثلا ماهى10 هزار تومان به عنوان اجاره به مشترى که صاحب پول است پرداخت می کند شرعا گرفتن این 10 هزار تومان چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
رهن با بیع شرط فرق دارد، در صورتیکه رهن باشد اجاره دادن صحیح نیست و پولى راکه به نام اجاره می گیرد ربا و حرام است، مگر اینکه راهن اجازه اجاره بدهد، ولى اگر بیع شرط به گونه اى صحیح انجام شود اجاره دادن آن صحیح و پول آن حلال است
معامله به منظور فرار از ربا [ربا (فزونی و زیاده)]
شخصى به منظور فرار از ربا و استفادة مشروع از پول، مقدارى پارچه از پارچه فروش می خرد، و بعد همان پارچه یا پارچه اى دیگرى را به همان پارچه فروش می فروشد، اما با قیمت گران تر.آیا چنین معامله اى جایز است؟ و در صورت جواز آیا در همه این پارچه ها قبض و اقباض لازم است یا اینکه اگر در بخشى از آن قبض و اقباض صورت بگیردکافى است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر معاملة مذکور بر اساس شرط و قرار قبلى صورت گیرد جایز نیست، و اگر بدون شرط و قرار قبلى،کالا را از دکانى بخرد و دوباره آن را به فروشنده یا کس دیگرى به قیمت بیشتر بفروشد اشکالى ندارد، ولى اگر مبیع از مکیل وموزون باشد، فروش آن پیش از قبض، به پول بیشتر از سرمایه جائز نیست, باید به رأس المال بفروشد.