ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تقلید مجاز و غیر مجاز
شناخت و تعیین مرجع تقلید [تقلید مجاز و غیر مجاز]
آیا می توان به غیر از شش مرجعی که نامشان را جامعه مدرسی حوزه علمیه قم آورده است از مجتهد دیگری تقلید نمود؟
مرجع تقلید به چه کسی می گویند؟آیا با مجتهد فرقی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
1ـ در فرض سؤال تشخیص مجتهداعلم بدست خود مقلِد است که ازراه های که در رساله عملیه تعیین شده باید مجتهد اعلم را پیدا کند چه یک نهاد یا سازمانی آن مجتهد را نام ببرد یا نام نبرد.
2ـ مرجع تقلید به کسی می گوید که احکام الهی را از ادله چهارگانه استنباط کند.