ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
بقاء بر تقلید از مجتهد میّت
تکلیف فرزندان مقلدین امام و خوئی [بقاء بر تقلید از مجتهد میّت]
مقلدین امام خمینى و آیة الله خوئى(رحمهماالله )که با اجازه حضرت عالى باقى بر تقلید شان مانده اند تکلیف فرزندان این مقلدین که بعد از فوت آن دو مرجع مکلف شده اند چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
به رساله عملیه اینجانب عمل کنند.
جواز بقا بر تقلید میت [بقاء بر تقلید از مجتهد میّت]
آیا بقاء برتقلید مجتهد فوت شده مطلقاًجائز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
مطلقاًجائز است.
وظیفه مقلد در زمانی فوت مرجع تا انتخاب مرجع جدید [بقاء بر تقلید از مجتهد میّت]
در فاصله زمانى فوت مرجع تقلید اعلم و عدم احراز مرجع تقلید اعلم زنده مکلفین وظائف شرعى را چگونه انجام دهند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت امکان عمل به احتیاط کنند، وگرنه عمل به فتواى مجتهد فوت شده بکنند.
لزوم رجوع به مجتهد حی اعلم [بقاء بر تقلید از مجتهد میّت]
درمساله بقاء برتقلید آیا رجوع به حی أعلم لازم است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اعلم محرزباشد، باید به وى رجوع کند و اگر محرز نباشد به یکى ازمراجع احیاء مراجعه کند.
اگرمجتهدى در باب عبادات اعلم و مجتهد دیگرى در باب معاملات اعلم باشد تبعیض درتقلید واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض مذکور تبعیض در تقلید لازم است، باید از مجتهد اعلم در ان باب تقلید شود.
بقا بر مجتهدی که فوت کرده [بقاء بر تقلید از مجتهد میّت]
شخصى ازمجتهدى تقلید داشته است که چندین سال است از دنیا رفته است اما براى باقی ماندن به تقلیدش به مجتهد زنده رجوع نکرده است،اعمال گذشته او چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگراعمال گذشته او مطابق بافتواى مجتهد اعلم انجام گرفته باشد صحیح است اعاده و قضا لازم ندارد.