ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وضو
متفرقه وضو [5 و 1 زیر گروه]
شرایط صحت وضو [2 و 3 زیر گروه]
روش وضو گرفتن [0 و 3 زیر گروه]
اعضاء وضو [0 و 2 زیر گروه]
کفایت غسل از وضو [3 و 0 زیر گروه]
وضوى جبیره [2 و 0 زیر گروه]
آب ریختن در اعضای وضوی دیگران [وضو]
اگر کسى با آفتابه براى وضو بردست کس دیگرى آب بریزد، وضو صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
صحیح است اما کمک گرفتن در وضو مکروه است.
وضو گرفتن پیش از وقت [وضو]
آیا وضو گرفتن پیش از وقت نماز جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وقت نماز نزدیک باشد یا وقت نماز دور است اما به نیت این که با طهارت و وضو باشد وضو بگیرد نماز با آن جایز است
اگر در اثنای نماز شک در وضو کند [وضو]
اگر کسى در اثناء نماز شک کند که وضو دارد یا نه وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر حالت سابقه او طهارت است نمازش صحیح است، و اگر حالت سابقه او عدم طهارت است نماز را قطع کند و بعد از وضو نماز بخواند، و اگر حالت سابقه اش را نداند احتیاطاً نماز را تمام کند و بعد از وضو اعاده کند و اگر وقت نماز ضیق باشد نماز را قطع کند و بعد از وضو دوباره بخواند.
مسح سر کسانی که مویش را روغن زده [وضو]
کسی که از روغن مو برای سرش استفاده می کند آیا برای مسح سر اشکال دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مانع از رسیدن آب به مو نباشد صحیح است.