ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اسماء متبرکه
لمس اسماء جلاله [اسماء متبرکه]
اگر نام خداوند همراه اسمی باشد مانند ماشاء الله ، ولی الله ، عبدالله لمس کردن آن چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
بدون طهارت لمس آن جواز ندارد.
استفاده از گردنبد که اسماء مقدسه دارد [اسماء متبرکه]
استفاده از گردنبند که اسامی مقدسه دارد چگونه است؟ آیا محض اینکه دست یا بدن بدون وضو مستقیما با آن تماس نگیرد، باعث حلال شدن استفاده آن می شود، یا خیر لطفا مستفید مان فرمایید؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر دست و بدن بدون طهارت با آن تماس بگیرد جایز نیست و الاّ مانع ندارد.
فروش کاغذ که اسما متبرکه دارد [اسماء متبرکه]
اگر کاغذ های که اسامی مقدس دارد را به کارخانجات خمیر کاغذ بفروشیم چه حکم دارد، در صورتی که احتمال دارد با کاغذ های نجس یکجا خمیر شوند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر موجب هتک نباشد اشکال ندارد.
روش محو اسماء متبرکه [اسماء متبرکه]
برای محو کردن اسامی مقدسه چه روشی بهتر است، آیا باید دفن کردن یا در رودخانه و مانند آن ریختن یا محو کردن آن با ماژیک ومانند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر آسیب به محیط زیست نزند، انداختن در رودخانه بهتر است؛ اگرچه دفن آن هم در جایی که هتک محسوب نشود جایز است.
لمس انگشتر منقوش بدون وضو [اسماء متبرکه]
کسى که انگشتر منقوش به نام خداوند متعال یا پیامبر وائمه (ع ) در دست دارد مى تواند بدون وضو به آن دست بزند؟
پاسخ دهنده: معظم له
لمس و مس نام خداوند و بیامبر وائمه (علیهم السلام ) بدون وضو جایز نیست.
حکم اسماء متبرکه در جرائد [اسماء متبرکه]
در روزنامه ها، مجلات و نشریات گاهى نام مبارک پیامبر(ص ) و امام (ع ) دیده مى شود اگر همین روزنامه ها و مجلات را کسى در سطل هاى زباله ببیند وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اوراق قرآن مجید یا نام هاى مبارک پیامبر(ص ) و امامان (ع ) در معرض نجاست و اهانت دیده شود باید تطهیر و جمع آورى شود.
استفاده ا ز ظروفی که اسماء متبرکه دارد [اسماء متبرکه]
استفاده از ظروفى که اسم خدا و نام هاى مبارک انبیاء و ائمه (ع ) بر آنها حک و نوشته شده است چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که استفاده باعث نجس شدن این ظروف نگردد اشکال ندارد.
مس اسماء «خداداد» و... [اسماء متبرکه]
اگر نام کسى "خداداد"، "خدابخش "، یا لقب کسى "آقاخداى" باشد مس این اسامى بدون وضو چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
حتى مس این گونه اسامى و القاب بدون وضو جایز نیست.
مس نامهای مثل عبد الرحمن [اسماء متبرکه]
مس نام هاى "عبدالرحمان ! و "عبدالرحیم " و...بدون وضو چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بدون وضو جایز نیست و درحکم اسماى جلاله است.
مس اسماء متبرکه که محو شده [اسماء متبرکه]
اگر اسماى جلاله با سیاهى یا رنگ محو شود مس آن بدون وضو جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر کاملا محو شود جایز است.
مس اسماء متبرکه بعد از تغییر [اسماء متبرکه]
اگر اسماى جلاله یا صفات مخصوص خداوند با حذف یا اضافه کردن یک حرف تغییر داده شود مس آن بدون وضو جایز است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
جایز است.
اسماء متبرکه که خورد شده [اسماء متبرکه]
کاغذى که بر آن نام خداوند، پیامبران و ائمه (ع ) نوشته شده باشد اگر با قیچى به گونه اى ریز شود که هر قطعه آن دلالت بر معنا نکند مس آن بدون وضو جایز است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
مس آنها بدون وضو جایز است.