ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تولیدات کشورهای کفر
حکم لوازم آرایشی دارای الکل [تولیدات کشورهای کفر]
آیا استفاده از لوازم آرایش مثل ژل مو وغیره لوازم آرایشی که مخلوط الکول باشد آیا پاک است یانجس درصورتیکه مانمیدانیم چندفیصد هست وچگونه ..میتوانیم بعد از استفاده آن همرایش نماز بخوانیم ویاخیر ؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
الکل مست کننده نجس است و باید تحقیقث کنید. بعد از تحقیق اگر ثابت نشد که نجس است حکم به طهارت می شود.
طهارت پنیر تولید کشور غیر اسلامی [تولیدات کشورهای کفر]
پنیرهایی که درکشورهاى غیر اسلامى تولید مى شود، با آن که علم داریم که از پنیر مایه گوساله، بره یا بزغاله تهیه شده است خوردن این پنیرها چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
این نوع پنیرها محکوم به نجاست نیست مگر اینکه علم به نجاست ان باشد.
پوشیدن کفش های تولید خارج [تولیدات کشورهای کفر]
پوشیدن کفش هاى چرمى که در کشورهاى غیر اسلامى تولید مى شود چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر با چرم صنعتى تولید شده باشد محکوم به طهارت و اگر با چرم حیوانى تولید شده باشد باید از آن اجتناب شود.
چرم های حلالیت آن مشکوک است [تولیدات کشورهای کفر]
برخى از کشورهاى غیر اسلامى از کشورهاى اسلامى چرم مى خرند و آن را با چرم تولیدى خودشان مخلوط مى کنند و کفش تولید مى کنند و معلوم نیست که کفش هاى خارجى که به کشورهاى اسلامى وارد مى شود از کدام نوع چرمهاى یاد شده است.پوشیدن این نوع کفش ها چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اجتناب از همه آنها واجب است.
لیلامی و لباس های خارجی [تولیدات کشورهای کفر]
کفش ها و لباس هاى دسته دوم (لیلامى) که از خارج وارد مى شود چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
لباس هاى لیلامى در صورت عدم علم به نجاست آن پاک است اما کفش وکت جرمى محکوم به نجاست است.