111 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (6)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/09/23

+ موضوع: تهذیب نفس  +

توجه

ارسال دیدگاه