118 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (8)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/10/07

+ موضوع: اخلاص در عمل  +

توجه

ارسال دیدگاه