119 1 1390/07/26
مباحث اخلاقی (9)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/10/14

+ موضوع: جهاد با نفس  +

توجه

ارسال دیدگاه

نظرات کاربران

  1. آیا میشود این دروس را دانلود نمود تا همیشه داشته باشیم، طریقه آن چگونه است؟