121 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (12)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1373/11/05

+ موضوع: ماه رمضان فرصتی برای تهذیب نفس  +

توجه

ارسال دیدگاه