123 0 1390/07/26
مباحث اخلاقی (15)
مباحث اخلاقی در جمع شاگردان ـ بعد از درس خارج فقه ـ روز چهار شنبه ـ 1374/01/30

+ موضوع:  شرح تطبیق توصیه های خداوند به حضرت موسی(ع)  +

توجه

ارسال دیدگاه