20 0 1390/07/26
0016ـ کتاب الخمس ـ غنیمت ـ 016
درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مد ظله العالی)ـ حوزه علمیه قم ـ کتاب الخمس ـ الغنیمة ـ (غارت اموال  کفار حربی با اذن امام معصوم یا بدون اذن) تاریخ 16 میزان (مهر) 1373

توجه

ارسال دیدگاه